Wat kan ik doen als ik gezakt ben voor het eindexamen vwo?

Als je gezakt bent voor het eindexamen vwo, kun je herkansen. Als je niet voor de herkansing slaagt, kun je het examenjaar overdoen. Je kunt ook naar het volwassenenonderwijs of ontbrekende vakken via het staatsexamen halen.

Gezakt voor het eindexamen vwo

Als je bent gezakt, kun je het vwo examenjaar herkansen. Je doet dan het jaar daarna het volledige examen opnieuw. Je kunt ook in het volwassenenonderwijs (vavo) examen doen voor de vakken die je nog niet hebt gehaald. Of je haalt de ontbrekende vakken via het staatsexamen. Dat kan alleen als je meerderjarig bent. Dan hoef je alleen de vakken over te doen waarvoor je een onvoldoende hebt gehaald. Als je voor deze vakken slaagt, krijg je alsnog een diploma.

Houd hierbij rekening met de exameneis van ten minste een 5,5 voor het gemiddelde centraal examencijfer. Is het eindcijfer voor bepaalde vakken voldoende? Dan kan het toch wenselijk zijn om deze vakken opnieuw te doen als het cijfer van het centraal examen onvoldoende was.

Geen diploma voor lagere onderwijssoort

Ben je gezakt voor het vwo eindexamen? Dan kun je niet alsnog een diploma voor een lagere onderwijssoort krijgen. Je kunt bijvoorbeeld geen havodiploma krijgen als je bent gezakt voor het atheneum-examen.

Je kunt wel in het volgende schooljaar in aanmerking komen voor een staatsexamendiploma voor een lagere onderwijssoort. Je moet dan in minimaal 1 vak examen afleggen op het niveau van de lagere onderwijssoort. Stel: je bent gezakt voor je vwo-diploma. Dan kun je alleen een staatsexamendiploma havo krijgen als je in het volgende schooljaar voor 1 of meer vakken slaagt voor het havo-examen.

2 keer gezakt voor vwo examen

Ben je 2 keer gezakt voor je vwo examen? Dan beslist de school hoe zij met deze situatie omgaat. Bijvoorbeeld door samen met de leerling tot de conclusie te komen dat het beter is om naar een andere school te gaan. In de wet staan geen consequenties, bijvoorbeeld dat de leerling van school af moet.