Eindrapportage Maatschappelijke dialoog - Dragerschap van erfelijke aandoeningen

In de periode oktober 2019 – september 2020 is een maatschappelijke dialoog georganiseerd over de aanvaardbaarheid van het gebruik maken van medisch-technologische mogelijkheden (met name pre-implantatie genetische diagnostiek) om dragerschap van een ziekte bij het nageslacht uit te sluiten. Doel was het voeren van een gesprek met de samenleving over dit onderwerp en daarmee verschillende
waarden, perspectieven, argumenten en wegingen in kaart brengen. Dit rapport bevat de uitkomsten van deze maatschappelijke dialoog en de belangrijkste conclusies die eruit getrokken kunnen worden.

Eindrapportage Maatschappelijke dialoog - Dragerschap van erfelijke aandoeningen (PDF | 40 pagina's | 2,9 MB)