Beslisnota bij Kamerbrief over Energiewet – wetgevingsadviezen en uitvoerings- en handhavingstoetsen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Energiewet – wetgevingsadviezen en uitvoerings- en handhavingstoetsen