Beslisnota bij Kamervragen over het onderzoek van Iederin

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over het onderzoek van Iederin