Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over bericht ‘Het buurtinitiatief grijpt naast de opdrachten voor energiebesparing’

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over bericht ‘Het buurtinitiatief grijpt naast de opdrachten voor energiebesparing’