Beslisnota bij Kamerbrief met aanvulling op reactie op de motie-Kröger

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met aanvulling op reactie op de motie-Kröger