Kamerbrief met aanvulling op reactie op de motie-Kröger

Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer dat hij het verzoek van het lid Kröger heeft ontvangen om aan te geven welk effect de in deze Kamerbrief genoemde maatregelen zullen hebben op de maximum warmtetarieven. Met deze Kamerbrief wordt aan dit verzoek van het lid Kröger voldaan en het verzoek van het lid Thijssen om binnen twee weken aan te geven hoe motie 488, voorheen 470, wordt uitgevoerd.

Kamerbrief met aanvulling op reactie op de motie-Kröger