Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over bericht 'Nationale ombudsman vindt aanvraagprocedure Noodfonds Energie oneerlijk'

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over bericht 'Nationale ombudsman vindt aanvraagprocedure Noodfonds Energie oneerlijk'