Beslisnota bij antwoorden Kamervragen CO2-gecompenseerd gas

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen CO2-gecompenseerd gas