Wat is de reden om de slimme meter in te voeren?

Er zijn 2 redenen om de slimme meter in te voeren. Consumenten krijgen zo meer inzicht in hun energieverbruik en de meter helpt om de elektriciteitsnetten klaar te maken voor de toekomst.

Meer inzicht in energieverbruik

Met de slimme meter is het makkelijker om uw energieverbruik in de gaten te houden. Dit kunt u zelf doen met de verbruiks- en kostenoverzichten die u elke maand van uw energieleverancier ontvangt.

Behalve slimme meters zijn er ook andere producten op de markt die inzicht in uw energieverbruik kunnen geven. Bijvoorbeeld slimme thermostaten en app’s voor uw mobiele telefoon. Een overzicht van deze producten vindt u op Energieverbruiksmanagers.nl. U moet deze producten zelf aanschaffen en toestemming geven voor het uitlezen.

Elektriciteitsnetten klaarmaken voor de toekomst

De slimme meter is een belangrijke stap om de elektriciteitsnetten klaar te maken voor de veranderende energiemarkt. Elektriciteit wordt niet meer alleen geproduceerd door de traditionele energieleveranciers. Er komen steeds meer producenten bij. Bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen op de daken van woonhuizen. Zowel voor eigen gebruik als voor teruglevering aan het energienet.

Dankzij de slimme meter hebben netbeheerders goed inzicht in de hoeveelheid elektriciteit die wordt afgenomen van, of geleverd aan, het elektriciteitsnet. Zo kunnen zij zorgen dat iedereen altijd kan rekenen op levering van energie.