Beslisnota bij Kamerbrief ontwerpbesluit wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving vanwege actualisatie energiebesparingsplicht

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief ontwerpbesluit wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving vanwege actualisatie energiebesparingsplicht (PDF | 2 pagina's | 112 kB)