Beslisnota bij Antwoorden op schriftelijke vragen over het bericht dat er geen hoogleraar Friese taal en cultuur meer is

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden op schriftelijke vragen over het bericht dat er geen hoogleraar Friese taal en cultuur meer is (PDF | 2 pagina's | 130 kB)