De taalskipper Frysk

Uitleg over de taalskipper Frysk. De taalskipper geeft actieve structurele sturing bij het implementeren van tussen het Rijk en de provincie Fryslân gemaakte afspraken op het gebied van de Friese taal en cultuur.

De taalskipper Frysk (PDF | 17 pagina's | 380 kB)