Zevende rapportage van Nederland inzake het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden

Rapportage over de Nederlandse inzet voor de bescherming en bevordering van de talen erkend onder het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden in de periode 2019-2021.

Zevende rapportage van Nederland inzake het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden (PDF | 42 pagina's | 493 kB)