Mag ik mijn kind 2 achternamen geven?

Sinds 1 januari 2024 kunt u uw eerste kind als dat op (of na) 1 januari 2024 wordt geboren de achternamen van beide ouders geven. Er mogen niet meer dan 2 namen worden gegeven. De gecombineerde achternaam geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders. Het is niet verplicht een gecombineerde achternaam te kiezen.

Voorkeur aangeven gecombineerde achternaam

Ouders kunnen samen bij de gemeente hun voorkeur voor een gecombineerde achternaam aangeven. Ze kunnen dit doen tijdens de zwangerschap, bij de geboorteaangifte of bij het erkennen van het kind. De keuze van de gecombineerde achternaam is eenmalig en geldt ook voor de volgende kinderen van deze ouders.

Bent u getrouwd? Dan moet u uw keuze voor de geboorte of geboorteaangifte regelen. In beide gevallen moet u als ouders samen langskomen.

Heeft u de keuze niet voor de geboorte vastgelegd bij de gemeent? Dan kunt u geen online geboorteaangifte doen. En moet u samen naar de balie Burgerzaken om een dubbele naam voor uw kind te kiezen en tegelijkertijd de geboorteaangifte te doen.

Overgangsregeling

Als het oudste kind op (of na) 1 januari 2016 is geboren, kunnen ouders gebruik maken van een overgangsregeling. Hierdoor mogen zij vanaf 1 januari 2024 alsnog een gecombineerde achternaam kiezen voor hun kinderen. De ouders kiezen samen welke namen zij doorgeven en in welke volgorde. De gekozen naam geldt voor alle kinderen van diezelfde ouders. Deze overgangsregeling geldt tot 1 januari 2025. Een nieuw aangenomen wet maakt dit mogelijk.

Kosten bij de gemeente

U regelt de naamskeuze bij de gemeente. Dit kost € 75 voor het eerste kind en € 50 voor elk volgend kind.

Buitenlandse nationaliteit

Heeft uw kind geen Nederlandse nationaliteit, maar wel 1 of meer buitenlandse nationaliteiten? Dan bepalen de buitenlandse regels de mogelijkheden voor de achternaamkeuze. Heeft uw kind meer buitenlandse nationaliteiten dan mag u kiezen welke buitenlandse regels de achternaamkeuze bepalen. Neem voor meer informatie over de keuzemogelijkheden contact op met de overheid van de nationaliteit(en) van uw kind. Of informeer ernaar bij de gemeente waar u woont.

Regels voor kinderen die in het buitenland een naam krijgen

Elk land heeft zijn eigen regels over de keuze van een achternaam. Als uw kind volgens die regels een gecombineerde achternaam krijgt, wordt deze meestal in Nederland erkend.

Factsheet gecombineerde naamskeuze

In de factsheet 'Uitbreiding naamkeuze: gecombineerde achternaam' staan voorbeelden van verschillende combinaties. Ook in het geval van bijvoorbeeld adoptie.