Appreciatie van de hoofdbevindingen

Beleidsreactie op de hoofdbevindingen van het IOB-rapport 'The Only Constant is Change: Evaluation of the Dutch contribution to transition in the Arab region (2009-2013)'.