Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het niet gebruiken van Europese fondsen voor roofdieren

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het niet gebruiken van Europese fondsen voor roofdieren