Beslisnota bij Kamerbrief over kabinetsbeleid eerlijke concurrentie en gelijk speelveld industriële subsidies

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over kabinetsbeleid eerlijke concurrentie en gelijk speelveld industriële subsidies