Kamerbrief over appreciatie motie conformiteitsprocedure begrotingsbehandeling LNV

Minister Adema (LNV) geeft de Tweede Kamer een appreciatie (oordeel) bij een motie van het Tweede Kamerlid Van Hijum (NSC). De motie werd ingediend tijdens het verantwoordingsdebat over het Financieel Jaarverslag van het Rijk op 29 mei 2024. In de motie wordt de regering verzocht de Tweede Kamer te informeren over de uitkomst van een conformiteitsprocedure en als onderdeel van de begroting van het ministerie van LNV voor 2025 een verbeterplan aan de Tweede Kamer voor te leggen met het oog op een rechtmatige benutting van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF).

Kamerbrief over appreciatie motie conformiteitsprocedure begrotingsbehandeling LNV