Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

De Europese Unie (EU) wil de economische verschillen tussen de Europese regio's kleiner maken. Dat doet de EU met het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Er zijn nationale EFRO programma’s en er zijn internationale programma’s (Interreg). De nationale programma’s noemt men de ‘landsdelige programma’s.

EFRO in Nederland

Nederland ontvangt voor de periode 2021-2027 € 506 miljoen uit de EU-begroting voor de uitvoering van EFRO-programma's. Dit geld wordt verdeeld over de 4 landsdelige EFRO programma’s: 

Binnen alle EFRO programma’s ligt de nadruk  op een ‘slimmer’ en een ‘groener’ Europa. Met het geld kunnen economische activiteiten worden uitgevoerd die gericht zijn op innovatie (slimmer) en de overgang naar een koolstofarme economie (groener). Het geld is vooral voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) bedoeld.

Op www.europaomdehoek.nl vindt u voorbeelden van projecten.