Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

De Europese Unie (EU) wil de economische verschillen tussen de Europese regio's verkleinen. Dat doet de EU met het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

EFRO voor minder ontwikkelde regio’s

EFRO is vooral voor de minder ontwikkelde regio's in Europa. Maar ook meer ontwikkelde regio’s kunnen het fonds gebruiken. Zij kunnen met het geld de concurrentiepositie en de werkgelegenheid verbeteren.

EFRO in Nederland

Voor de uitvoering van EFRO-programma's ontvangt Nederland € 510 miljoen van de Europese Unie (EU). Dit geld is voor de periode 2014-2020. De overheid en andere betrokken partijen moeten minimaal ook € 510 miljoen investeren in deze programma’s. Alleen dan ontvangt Nederland het geld.

Nederland besteedt het geld van EFRO in 2014-2020 aan 2 doelen: innovatie en koolstofarme economie. Daarbij gaat het vooral om duurzame energie en efficiënter gebruik van energie. Het geld is vooral bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf (MKB).

EFRO in Nederlandse regio’s

 Op www.europaomdehoek.nl vindt u voorbeelden van projecten.