Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

De Europese Unie (EU) wil de economische verschillen tussen de Europese regio's verkleinen. Dat doet de EU met het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). 

Er zijn nationale EFRO programma’s. Dit worden landsdelige programma’s genoemd. En er zijn internationale programma’s (Interreg).

EFRO in Nederland

Nederland ontvangt voor de periode 2021-2027 € 506 miljoen uit de EU-begroting voor de uitvoering van EFRO-programma's. Dit geld wordt verdeeld over de 4 landsdelige EFRO programma’s: 

Binnen alle EFRO programma’s ligt de focus bij prioriteiten op het gebied van een ‘slimmer’ en een ‘groener’ Europa. Met het geld kunnen economische activiteiten worden verricht die gericht zijn op innovatie (slimmer) en de overgang naar een koolstofarme (groener) economie. Het geld is vooral bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Op www.europaomdehoek.nl vindt u voorbeelden van projecten.