Europese subsidieregeling Interreg

Interreg is een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Aan de projecten die onder Interreg vallen werken partijen uit verschillende landen samen.

Europese samenwerking economische ontwikkeling

De officiële naam van Interreg is: Europese Territoriale Samenwerking. Er zijn 3 verschillende Interreg-programma's. Deze richten zich op:

Samenwerking in de grensregio's (Interreg A)

Nederland ontvangt voor de periode 2014-2020 van de EU € 309 miljoen voor de programma's in de grensregio's. Overheden en betrokken partijen moeten ook meebetalen.

Nederlandse economische activiteiten en ontwikkelingen hebben vaak raakvlakken met economische activiteiten en ontwikkelingen in buurlanden. Doel is om deze activiteiten met elkaar te verbinden. Nederland besteedt het geld aan 3 thema's:

  • Innovatie (in het MKB)
  • Koolstofarme economie (duurzame energie)
  • Human Capital Agenda/ Arbeidsmobiliteit (grensarbeid)

Daarbij sluiten betrokken partijen zoveel mogelijk aan op nationaal economisch beleid. Bijvoorbeeld het beleid voor de topsectoren, het Energieakkoord voor duurzame groei of natuur.

4 programma's in grensregio's

Nederland doet mee aan 4 programma's in de grensregio's:

Samenwerking tussen regio's in verschillende landen

Nederland doet mee aan 2 transnationale programma's. Hierin werken verschillende landen samen in 1 regio van de EU. De 2 transnationale programma's zijn:

  • Noordzee Regio programma. Hierin werken Noorwegen, Denemarken, Zweden, Duitsland, Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk samen. De projecten in dit programma gaan onder meer over duurzame energie en duurzaam transport. Het doel is de regio aantrekkelijker te maken voor wonen, werken en investeren.
  • Noordwest Europa programma. Hierin werken Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, België, Luxemburg, Frankrijk en Zwitserland samen. Dit programma richt zich op innovatie, koolstofarme economie en een efficiënt gebruik van hulpbronnen en materialen.

Samenwerking interregionaal en Europabreed

Er zijn 4 Europabrede programma's:

  • Interreg Europe richt zich onder meer op meer technologische ontwikkeling. En op innovatie, sterkere concurrentiekracht van MKB en bescherming van het milieu.
  • Espon draagt bij aan een evenwichtige ontwikkeling van Europa. Onderzoekers doen wetenschappelijk onderzoek op het gebied van territoriale ontwikkeling. Voor meer informatie kunt u terecht bij de contactpersoon van het Planbureau voor de Leefomgeving.
  • Interact biedt kennis, ondersteuning en training aan beleidsmakers en projectpartners bij de verschillende Interreg-programma's.
  • Urbact richt zich op samenwerking tussen steden in 29 landen.