Europese subsidieregeling Interreg

Interreg is een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Aan de projecten die onder Interreg vallen werken partijen uit verschillende landen samen.

Europese samenwerking economische ontwikkeling

Het doel van het Interreg-programma is om Europese samenwerking te stimuleren en grensbarrières tegen te gaan. Interreg programma’s zijn een onderdeel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Er zijn 4 verschillende Interreg-programma's. Deze richten zich op:

 • samenwerking in de grensregio's (Interreg A);
 • samenwerking tussen regio's in verschillende landen (Interreg B);
 • samenwerking interregionaal en Europabreed (Interreg C);
 • samenwerking met en tussen Europese gebiedsdelen die niet tot het Europese continent behoren (Interreg D).

Budget Nederland voor 2021-2027

Nederland ontvangt voor de periode 2021-2027 € 378,6 miljoen uit de EU-begroting om over de Interreg A- en B-programma’s te verdelen. Van dit bedrag gaat:

 • € 274,5 miljoen naar Interreg A;
 • € 104,1 miljoen naar Interreg B.

Interreg C en D worden rechtstreeks uit de EU-begroting gefinancierd. Voor alle programma’s geldt dat overheden en betrokken partijen ook moeten meebetalen.

Samenwerking in de grensregio's (Interreg A)

Nederlandse economische activiteiten en ontwikkelingen hebben vaak raakvlakken met economische activiteiten en ontwikkelingen in buurlanden. Doel is om deze activiteiten met elkaar te verbinden. De Interreg A-programma’s zijn primair gericht op grensoverschrijdende (groene) innovatiekracht en het mkb. Daarnaast ligt de focus op samenwerking op andere terreinen, zoals arbeidsmarkt, onderwijs en natuur. 

4 programma's in grensregio's

De Interreg A-programma’s zijn grensoverschrijdend van aard. Nederland neemt deel in 3 A-programma’s met België en Duitsland, namelijk:

Het programma Interreg 2 Zeeën 2014-2020 wordt niet voortgezet. De laatste projecten worden naar verwachting in 2023 afgerond.

Alle programma’s hebben regionale contactpersonen. De contactpersonen staan op de sites van de programma’s.

Samenwerking tussen regio's in verschillende landen (Interreg B)

Nederland doet mee aan 2 transnationale programma's. Hierin werken verschillende landen samen in 1 regio van de EU. Hierbij is de EU Green Deal een belangrijke leidraad. De 2 transnationale programma's zijn:

 • Noordzee Regio programma
  Hierin werken Noorwegen, Denemarken, Zweden, Duitsland, Nederland, België en Frankrijk samen. De projecten in dit programma gaan onder meer over innovatie, een groene transitie en klimaatbestendigheid. Het doel is de regio aantrekkelijker te maken voor wonen, werken en investeren.
 • Noordwest Europa programma
  Hierin werken Ierland, Nederland, Duitsland, België, Luxemburg, Frankrijk en Zwitserland samen. Dit programma richt zich op innovatie, een slimme en rechtvaardige energietransitie, klimaatbestendigheid en een efficiënt gebruik van hulpbronnen en materialen.

Voor beide programma’s kan RVO helpen bij het ontwikkelen van een project of het vinden van de juiste partners

Samenwerking interregionaal en Europabreed (Interreg C)

Er zijn 4 Europabrede programma's:

 • Interreg Europe richt zich op verbetering van beleidsinstrumenten voor regionale ontwikkeling via projecten en kennisplatforms. Samenwerking is op veel thema’s mogelijk. De nadruk ligt op een concurrerender en slimmer Europa, een groener en veerkrachtiger Europa en een socialer en inclusiever Europa.
  RVO kan u behulpzaam zijn bij het ontwikkelen van een project of het vinden van de juiste partners
 • Espon draagt bij aan een evenwichtige ontwikkeling van Europa. Onderzoekers doen wetenschappelijk onderzoek op het gebied van territoriale ontwikkeling. Voor meer informatie kunt u terecht bij de contactpersoon van het Planbureau voor de Leefomgeving.
 • Interact biedt kennis, ondersteuning en training aan beleidsmakers en projectpartners bij de verschillende Interreg-programma's.
 • Urbact richt zich op samenwerking tussen steden in de lidstaten van de EU. Samenwerking met bijvoorbeeld Noorwegen en Zwitserland behoort eveneens tot de mogelijkheden. Op de website van Urbact staan de gegevens van het Nederlandse contactpunt