Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESI-fondsen)

De Europese Commissie (EC) stelt geld beschikbaar om de economie in de landen van de Europese Unie (EU) landen te versterken. De EU-landen krijgen hiervoor geld via de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESI-fondsen).

Europa 2020

De EC stelt elke 7 jaar geld beschikbaar voor de economie van de EU-lidstaten. Voor de periode 2014-2020 heeft de EC gezamenlijke Europese doelen vastgesteld in het actieplan Europa 2020. Hierin hebben de landen van de EU onder meer afgesproken om de economie sterker te maken.

Doel van de ESI-fondsen

Om deze Europese doelen te bereiken krijgen lidstaten geld via verschillende fondsen. Dit zijn de zogenoemde Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESI-fondsen).  Met de fondsen wil de EC:

  • kleine en middelgrote bedrijven stimuleren om met innovatie hun concurrentiepositie te verbeteren;
  • een milieuvriendelijke economie stimuleren die zuinig omgaat met hulpbronnen als water en olie;
  • het aantal mensen met een betaalde baan vergroten.

4 fondsen voor economische ontwikkeling

Nederland ontvangt geld van de volgende ESI-fondsen: