Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESI-fondsen)

Veel financiering in de Europese Unie (EU) wordt verstrekt via Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF). Het doel is investeren in werkgelegenheid, een duurzame en gezonde Europese economie en het milieu.

Gezamenlijke doelen Europese Commissie (EC)

De EC heeft gezamenlijke Europese doelen gesteld. Bijvoorbeeld de versterking van de economie. Met de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESI-fondsen) wil de EC:

 • kleine en middelgrote bedrijven stimuleren om met innovatie hun concurrentiepositie te verbeteren;
 • een milieuvriendelijke economie stimuleren die zuinig omgaat met hulpbronnen als water en olie;
 • het aantal mensen met een betaalde baan vergroten.

EC stelt geld beschikbaar voor cohesiebeleid

De Europese Commissie stelt over een periode van 7 jaar geld beschikbaar via ESI-fondsen. Bijvoorbeeld om sociaaleconomische verschillen tussen Europese regio’s te verkleinen. Of de Europese economie duurzaam te versterken. Dit wordt cohesiebeleid genoemd en bestaat uit 3 onderdelen:

 • fondsen voor groei en werkgelegenheid;
 • interreg;
 • EU-initiatieven.

Welke ESI-fondsen zijn er?

De ESIF bestaan uit:

 • Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
  Dit fonds richt zich op investeringen in de sociale en economische ontwikkeling van alle regio's en steden in de EU. Hierbij worden nationale (EFRO) en internationale programma’s (Interreg) onderscheiden. 
 • Cohesiefonds (CF) 
  Fonds om te investeren in milieu en vervoer in de minder welvarende EU-landen.
 • Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)
  Fonds om werkgelegenheid te bevorderen. En om een eerlijke en sociaal inclusieve samenleving in de EU-landen te realiseren.
 • Fonds voor een rechtvaardige transitie (JTF) 
  Fonds om regio’s te ondersteunen die het meest getroffen zijn door de klimaattransitie. 

Andere fondsen voor economische ontwikkeling

Naast geld uit de ESI-fondsen kunnen Europese lidstaten ook gebruik maken van: