Kamerbrief reactie sectorale MFK-voorstellen

Minister Blok reageert op door de Europese Commissie voorgestelde deelverordeningen onder het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (MFK). Het gaat om deelverordeningen met maatregelen voor het herstel van de landen binnen de Europese Unie na de coronacrisis.