Resultaten onderzoek verplichte registratie in BRP bij kortdurend verblijf

Resultaten van de uitkomsten van het onderzoek naar de vraag of het Europese recht (EU-recht) mogelijkheden biedt voor verplichte registratie in de Basisregistratie Personen (BRP) van personen die kortdurend in Nederland verblijven.

Resultaten onderzoek verplichte registratie in BRP bij kortdurend verblijf (PDF | 13 pagina's | 298 kB)