Wat is Brexit?

Brexit is het uittreden van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU). De naam Brexit komt van de Engelse woorden Great Britain (Groot-Brittannië) en exit (vertrek). 

Read this information in English

Referendum: meerderheid stemmers kiest voor uittreden

Het VK organiseerde op 23 juni 2016 een referendum over het EU-lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk. De inwoners van het VK stemden die dag over de vraag: moet het VK lid blijven van de EU of moet het VK de EU verlaten? Een meerderheid van de stemmers (51,89%) koos voor verlaten. Op 31 januari 2020 heeft het VK de Europese Unie verlaten op basis van het terugtrekkingsakkoord.

Overgangsperiode

Vanaf 1 februari tot en met 31 december 2020 gold een overgangsperiode. Het VK hield zich tijdens de overgangsperiode nog aan alle wetten en regels van de EU. Er veranderde dus nog niets. In deze periode hebben het VK en de EU over hun toekomstige relatie onderhandeld. 

Toekomstige relatie VK en EU

Op 24 december 2020 bereikten de onderhandelaars van de EU en van het het VK een akkoord over de toekomstige relatie. De EU en het VK hebben deze deal vastgelegd in 3 overeenkomsten.

  • De handels- en samenwerkingsovereenkomst;
  • De informatie beveiligingsovereenkomst die daarbij hoort;
  • De civiel nucleaire overeenkomst.

Op 1 januari 2021 zijn de regels en afspraken uit deze overeenkomsten ingegaan.