Advies, begeleiding en evaluatie wietexperiment

Er komt een experiment met cannabisteelt voor recreatief gebruik. Een onafhankelijke adviescommissie heeft de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Medische Zorg geadviseerd over de inrichting van het experiment. Deze commissie adviseert de ministers ook over de deelnemende gemeenten. Een andere onafhankelijke commissie zorgt voor de begeleiding van het onderzoek en evaluatie van het experiment.

Adviezen van de adviescommissie

De onafhankelijke adviescommissie heeft in 2018 het rapport Een experiment met een gesloten cannabisketen gepresenteerd. Daarin staan adviezen over onder andere:

  • eisen die de overheid kan stellen aan deelnemers aan het experiment;
  • toezicht op de naleving en de handhaving van de regels van het experiment;
  • meting van effecten.

Mede op basis van dit advies is wet- en regelgeving voor het wietexperiment opgesteld. In het tweede kwartaal van 2019 adviseert de commissie over welke gemeenten zouden moeten deelnemen aan het experiment.

De onafhankelijke adviescommissie heeft in 2019 het rapport Nominatie van gemeenten voor deelname aan het experiment met een gesloten cannabisketen gepresenteerd. Daarin staan adviezen over onder andere:

  • Welke gemeenten deel zouden moeten nemen aan het experiment
  • Welke gemeenten geschikt zouden zijn als controle gemeente voor het experiment

Op dit advies zullen de ministers hun definitieve selectievoorstel baseren.  Medio september 2019  zullen de  verantwoordelijke ministers hun definitieve selectievoorstel toesturen aan de Tweede kamer.

De Adviescommissie Experiment gesloten cannabisketen is bereikbaar via adviescommissie.egc@aef.nl. De voorzitter van de commissie is prof. Dr. J.A. (André) Knottnerus. De adviescommissie is ingesteld door de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Medische Zorg.

Taken van de begeleidings- en evaluatiecommissie

De overheid stelt ook een begeleidings- en evaluatiecommissie samen. De commissieleden zijn bijvoorbeeld experts in volksgezondheid, veiligheid en gemeentelijk bestuur. Maar ook deskundigen op het gebied van bijvoorbeeld experimenten. Hun taken zijn:

  • De begeleiding van de onderzoekers van het experiment.
  • De  onderzoeksresultaten van de onderzoekers gebruiken voor een evaluatie en advies aan de ministers.  Het kabinet kan dan beslissen welke softdrugsregels de Rijksoverheid in de toekomst maakt.