Advies, begeleiding en evaluatie wietexperiment

Tijdens het experiment gesloten coffeeshopketen worden de ministers van Justitie en Veiligheid en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geadviseerd door een tweetal commissies. De onafhankelijke commissie Knottnerus adviseerde over de inrichting en opzet van het experiment. Daarnaast is er een onafhankelijke begeleidings- en evaluatiecommissie aangesteld.

Adviezen van de adviescommissie Knottnerus

De onafhankelijke adviescommissie Knottnerus presenteerde in 2018 het rapport 'Een experiment met een gesloten cannabisketen'. Hierin staan adviezen over onder andere de eisen die de overheid kan stellen aan deelnemers aan het experiment. Ook werd hierin advies uitgebracht over toezicht op de naleving en de handhaving van de regels van het experiment en de meting van effecten.

Mede op basis van dit advies is wet- en regelgeving voor het wietexperiment opgesteld. In het tweede kwartaal van 2019 adviseerde de commissie over welke gemeenten zouden moeten deelnemen aan het experiment. Zie hiervoor het rapport 'Nominatie van gemeenten voor deelname aan het experiment met een gesloten cannabisketen'.

Taken van de begeleidings- en evaluatiecommissie

De Rijksoverheid heeft voor het experiment een onafhankelijke begeleidings- en evaluatiecommissie benoemd. De commissieleden zijn bijvoorbeeld experts in volksgezondheid, veiligheid en gemeentelijk bestuur, maar ook deskundigen op het gebied van bijvoorbeeld experimenten. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) heeft een aantal onafhankelijke onderzoekers aangewezen die het experiment monitoren. De begeleidings- en evaluatiecommissie begeleidt de onderzoekers tijdens dit proces. De commissie gebruikt de onderzoeksresultaten van de onderzoekers voor de evaluatie en zo nodig aanbevelingen aan de ministers.