Deelnemende gemeenten wietexperiment

Er zijn 10 gemeenten geselecteerd die aan het wietexperiment deelnemen. In de deelnemende gemeenten moeten alle coffeeshops meedoen aan het experiment. In het coalitieakkoord van 2021 – 2025 staat dat het experiment wordt uitgebreid met een 11e stad. Momenteel wordt er gewerkt aan het aanpassen van de wet- en regelgeving om de deelname van Amsterdam met stadsdeel Amsterdam-Oost mogelijk te maken.  

10 deelnemende gemeenten

In augustus 2019 adviseerde de Adviescommissie Knottnerus de minister voor Medische Zorg en de minister van Justitie en Veiligheid over welke geïnteresseerde gemeenten deel zouden moeten nemen aan het experiment. De deelnemende gemeenten zijn:

  • Arnhem
  • Almere
  • Breda
  • Groningen
  • Heerlen
  • Voorne aan Zee
  • Maastricht
  • Nijmegen
  • Tilburg
  • Zaanstad

Alle adviezen van de commissie staan in het rapport Nominatie van gemeenten voor deelname aan het experiment met een gesloten cannabisketen. Het kabinet heeft de meeste adviezen uit het rapport overgenomen. In de Kabinetsreactie op het advies legt het kabinet uit waarom het adviezen wel of niet overneemt. 

Minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft voorgesteld om Amsterdam, stadsdeel Oost als 11e gemeente aan te wijzen.

Ontwikkelingen experiment volgen

Wilt u op de hoogte blijven? Dan kunt u zich abonneren op nieuwsberichten en abonneren op documenten over het experiment gesloten coffeeshopketen.