Een experiment met een gesloten cannabisketen

Advies van de Adviescommissie Experiment gesloten cannabisketen. De adviescommissie heeft zich gebogen over de vraag hoe een gesloten cannabisketen er uit moet zien.  'Gesloten' wil zeggen dat op kwaliteit gecontroleerde cannabis geleverd wordt aan verkooppunten die aan het experiment deelnemen, zonder dat de cannabis het illegale circuit in verdwijnt. Een tweede vraag aan de commissie was: hoe kunnen de effecten van zo'n gesloten keten op volksgezondheid, criminaliteit, veiligheid en overlast worden gemeten en geëvalueerd?

Een experiment met een gesloten cannabisketen (PDF | 76 pagina's | 583 kB)