Beslisnota bij Kamerbrief afgifte exportvergunning militair materieel naar Egypte

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief afgifte exportvergunning militair materieel naar Egypte (PDF | 13 pagina's | 3,9 MB)