Beslisnota bij Kamerbrief over stijging export naar Iran in de laatste maanden van 2022 en specificatie van handel in chemicaliën

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over stijging export naar Iran in de laatste maanden van 2022 en specificatie van handel in chemicaliën