Beslisnota bij Kamerbrief Nederlands exportcontrolebeleid in 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief Nederlands exportcontrolebeleid in 2022