Beslisnota bij Kamerbrief over uitstel beantwoording vragen over recente wijzigingen in wapenexportbeleid

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over uitstel beantwoording vragen over recente wijzigingen in wapenexportbeleid