Beslisnota bij Kamerbrief reactie op brief over voorgenomen toetreding tot verdrag over exportcontrole defensiedomein

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op brief over voorgenomen toetreding tot verdrag over exportcontrole defensiedomein