Beslissing op bezwaar Woo-verzoek export ASML naar China

Beslissing op bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over export van en exportvergunningen en exportkredietverzekeringen voor EUV/DUB lithografiemachines en -technologie van ASML naar China. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid.

Beslissing op bezwaar Woo-verzoek export ASML naar China