Besluit Woo-verzoek lawful interception

Besluit op een verzoek om informatie over contacten met en ondersteuning aan bedrijven actief in leveranties van lawful interception-apparatuur en -dienstverlening aan derde landen en beleid omtrent lawful interception. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit Woo-verzoek lawful interception