Wat moet ik doen als ik twijfels heb over de eindgebruiker of het eindgebruik van mijn goederen?

Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU). De CDIU en het ministerie van Buitenlandse Zaken maken een risicoinschatting van iedere vergunningaanvraag. De eindgebruiker is een belangrijke factor bij deze inschatting.

Eindgebruikersverklaring nodig bij beoordeling vergunningaanvraag

Het is belangrijk om een beeld te vormen van de eindgebruiker van uw goederen. Daarom moet u bij de vergunningaanvraag voor de uitvoer van dual-use goederen een eindgebruikersverklaring meesturen. Dit is een door de eindgebruiker ondertekend document.  Hierin verklaart hij schriftelijk dat hij de goederen niet anders dan voor civiele doeleinden zal gebruiken. De eindgebruikersverklaring wordt ook wel een End User Statement (EUS) genoemd.

Er is geen standaard voorgeschreven format voor een eindgebruikersverklaring. Een EUS is geen invuloefening. Het toont aan dat de eindgebruiker handelt in de geest van exportcontrole. En de eindgebruiker beseft dat hieraan verplichtingen gekoppeld zijn. Voor de uitvoer van militaire goederen geldt dat geen EUS overlegd hoeft te worden waarin staat dat de goederen niet anders dan voor civiele doeleinden gebruikt zullen worden. Bij rechtstreekse leverantie van militaire goederen aan de strijdkrachten volstaat een contract in veel gevallen.

Het CDIU kan u verder over informeren. U kunt het CDIU bereiken via telefoonnummer 088-151 21 22.