Wat is een internal compliance programme (ICP) en wanneer heb ik dat nodig?

In een Internal Compliance Programme (ICP) worden de interne beheersmaatregelen beschreven die toezien op naleving van geldende wet- en regelgeving op het gebied van exportcontrole. Een ICP dient als een interne handleiding. Er wordt onder meer verwezen naar interne protocollen en procedures die ervoor moeten zorgen dat alle risico’s met betrekking tot exportcontrole worden afgedekt. Een ICP is altijd maatwerk.

ICP verplicht bij globale uitvoervergunning

Vraagt u een globale uitvoervergunning aan? Dan moet u een ICP hebben. Voor individuele en algemene uitvoervergunningen is op dit moment een ICP geen vereiste. De CDIU bepaalt bij de vergunningaanvraag of uw ICP voldoet aan de Nederlandse eisen.
 
De verplichting om over een ICP te beschikken is in beginsel onderdeel van het Nederlandse exportcontrolebeleid. Naast Nederland werkt ook een aantal andere EU-lidstaten met een ICP-verplichting bij vergunningaanvragen. Binnen de EU zijn er ontwikkelingen waardoor een ICP in de toekomst mogelijk verplicht wordt gesteld. Zo wordt er bij de herziening van de dual-use verordening gesproken over het invoeren van een EU-brede wettelijke verplichting van een ICP. 

Format ICP

Er is geen vast format voor een ICP. In plaats daarvan hanteert de Nederlandse overheid een aantal basiselementen die in een ICP beschreven moeten zijn. Bekijk de richtlijnen voor het opstellen van een Intern Nalevingsprogramma voor Strategische en Foltergoederen, Technologie en Sancties.