Beslisnota bij Kamerbrief met verslag EU Transportraad 4 december 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met verslag EU Transportraad 4 december 2023