Kamerbrief met verslag EU Transportraad 4 december 2023

Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer een brief met het verslag van de Transportraad van de Europese Unie (EU) van 4 december 2023. Hij informeert de Kamer over het akkoord op de ‘Verordening goedkeuring van en het markttoezicht op niet voor de weg bestemde mobiele machines die deelnemen aan het verkeer op de openbare weg’ en over de Europese fietsverklaring.

Kamerbrief met verslag EU Transportraad 4 december 2023