Beslisnota bij Kamerbrief met geannoteerde agenda informele bijeenkomst van EU-transportministers april 2024

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met geannoteerde agenda informele bijeenkomst van EU-transportministers april 2024