Antwoorden op Kamervragen over agenda jaarvergadering Wereldbank 9-15 oktober 2023

Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op vragen over de agenda van de jaarvergadering van de Wereldbank die op 9 tot en met 15 oktober 2023 zal plaatsvinden. De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, BBB en SGP hebben deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over agenda jaarvergadering Wereldbank 9-15 oktober 2023