The Climate Commitment of the Dutch Financial Sector: Progress Report 2022 - part 1

Dit rapport beschrijft de voortgang van het meten van en rapporteren over het CO2-gehalte in portefeuilles en actieplannen van de deelnemende instellingen aan het Klimaatcommitment van de Nederlandse financiële sector. Dit rapport is in het Engels.

The Climate Commitment of the Dutch Financial Sector: Progress Report 2022 - part 1 (PDF | 23 pagina's | 1,6 MB)