Het Klimaatcommitment van de Nederlandse financiële sector: Voortgangsrapportage 2022 - deel 1

Dit rapport beschrijft de voortgang van het meten van en rapporteren over het CO2-gehalte in portefeuilles en actieplannen van de deelnemende instellingen aan het Klimaatcommitment van de Nederlandse financiële sector.

Het Klimaatcommitment van de Nederlandse financiële sector: Voortgangsrapportage 2022 - deel 1 (PDF | 23 pagina's | 1,5 MB)