Wat kan ik doen als de bank mijn aanvraag voor een zakelijke betaalrekening voor mijn bedrijf afwijst?

U kunt proberen of u bij een andere bank een zakelijke betaalrekening kunt openen. Daarnaast kunt u een klacht indienen. Laat aan uw brancheorganisatie weten dat u problemen ervaart. 

Zakelijke betaalrekening bij andere bank aanvragen

U kunt proberen bij een andere bank een zakelijke betaalrekening te openen. Een bank kan zelf bepalen wie een rekening mag openen. Zo kunnen banken om commerciële redenen besluiten om u niet als klant aan te nemen. Bijvoorbeeld omdat de sector waarin u zaken doet niet past binnen het verdienmodel van de bank. Of omdat u niet past binnen het profiel en de doelstellingen van de bank. Bijvoorbeeld wanneer de bank maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk vindt en uw bedrijf dit volgens de bank onvoldoende doet. 

Ook zijn banken wettelijk verplicht om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Daarom stelt de bank u misschien vragen bij het openen van een zakelijke bankrekening. Vindt de bank het risico op witwassen of terrorismefinanciering te groot? Dan kan de bank voorwaarden stellen aan het gebruik van uw zakelijke rekening. De bank kan alleen om deze reden uw aanvraag afwijzen als de bank de risico’s op misbruik van de rekening te groot vindt. En de bank niet de juiste maatregelen kan nemen om de risico’s af te dekken. 

Klacht indienen

In principe moeten alle bedrijven een betaalrekening kunnen openen. Als u vindt dat u onterecht bent afgewezen, dan kunt u een klacht indienen bij de bank. U kunt ook naar de rechter stappen. 

Melden bij brancheorganisatie

Laat aan uw brancheorganisatie weten dat u problemen ervaart met het openen van een betaalrekening. Het ministerie van Financiën, De Nederlandsche Bank en de Nederlandse Vereniging voor Banken (de brancheorganisatie voor banken) zijn in gesprek met verschillende brancheorganisaties over de belemmeringen die bepaalde sectoren ervaren bij het openen van een bankrekening. En over hoe de problemen opgelost kunnen worden.