Wat is de bankenbelasting?

Banken die in Nederland actief zijn betalen bankenbelasting over hun ongedekte schulden. Tijdens de kredietcrisis hebben banken in financiële nood overheidssteun ontvangen. De overheid vraagt daarom een financiële bijdrage van de banken in de vorm van een bankenbelasting.

Bankenbelasting over ongedekte schulden

De overheid heft bankenbelasting over de zogenoemde ongedekte schulden van banken. De ongedekte schulden van een bank blijven over na aftrek van onder meer het kapitaal (eigen vermogen) en de gedekte deposito’s (geld dat bij de bank in bewaring is gegeven) onder het depositogarantiestelsel.

Bankenbelasting voor banken actief in Nederland

De bankenbelasting geldt voor alle bancaire instellingen die in Nederland actief zijn. Dit zijn vooral bancaire instellingen die van De Nederlandsche Bank (DNB) een bankvergunning hebben gekregen. Maar ook bancaire instellingen met een soort ‘Europees bankpaspoort’, maar geen door DNB verleende bankvergunning. Hierdoor mogen zij toch in Nederland actief zijn. Dit zijn Europese banken die in Nederland bijvoorbeeld een vestiging hebben.

Bankenbelasting voor gezond financieel stelsel

De bankenbelasting stimuleert banken om langlopende financieringen aan te gaan in plaats van kortlopende financieringen. Kortlopende financieringen hebben voor banken aantrekkelijke lage rentes. Deze financieringen hebben tijdens de kredietcrisis voor liquiditeitsproblemen bij banken gezorgd. Hierdoor was uiteindelijk overheidssteun nodig. Deze vormgeving van de bankenbelasting moet de risico’s die banken – en daarmee de samenleving – lopen beperken. Dit komt de financiële stabiliteit ten goede.

Matigen van bonussen

In de bankenbelasting staat een maatregel om  excessieve variabele beloningen (bonussen) van bestuurders van banken te matigen. Deze maatregel moet het vertrouwen in de bancaire sector verder vergroten.