Nieuwsbrief IBI nr. 68

In deze nieuwsbrief:

1. Jaaraanlevering SiSa en Iv3 verslagjaar 2015
2. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)
3. Overall rapportage sociaal domein 2015: Rondom de transitie
4. 3D-onderzoek begrotingen gemeenten 2015 en 2016
5. Het oliemannetje gepubliceerd
6. Terugblik Regiodagen Gemeentefinanciën 2016