IBI-Nieuwsbrief nummer 69

Dit is de nieuwsbrief Interbestuurlijke Informatie (IBI), nummer 69.

In deze nieuwsbrief:
1. Prinsjesdag en de septembercirculaire
2. Aanlevering SiSa en Iv3 2015
3. Proces toelichting specifieke uitkeringen SiSa 2015
4. Opleverdata conceptstukken SiSa 2016
5. Workshop SiSa voor starters oktober 2016