IBI-Nieuwsbrief nummer 80

Nieuwsbrief over het brede terrein van interbestuurlijke informatie.

In deze nieuwsbrief:

  • Gemeenteraadsverkiezingen
  • Tussentijds circulaire online
  • BADO-website online
  • Expertforum rechtmatigheid
  • Informatie voor derden (Iv3)
  • Centraal Economisch plan (CEP)
  • BBV – vragen binnengekomen bij de commissie
  • Laatste actualisaties beleidsindicatoren BBV
  • Herinnering SiSa workshop voor starters
  • Dag van de financiële verhoudingen