Septembercirculaire Gemeentefonds 2018

De septembercirculaire 2018 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen - inclusief die voor het sociaal domein - en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2018 en verder. Daarnaast bevat de circulaire informatie over andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

Septembercirculaire Gemeentefonds 2018 (PDF | 124 pagina's | 1023 kB)

De bijgevoegde rekenbestanden geven inzicht in de uitkomsten per afzonderlijke gemeente en kunnen door gemeenten worden benut voor eigen berekeningen.

Zoals aangekondigd worden met ingang van de septembercirculaire 2017 de rekenbestanden conform de richtlijnen van de rijksoverheid alleen nog aangeboden in ODS-formaat (Open Document Spreadsheet). De rekenbestanden zijn geschikt voor gebruik vanaf Excel 2013. Bij de publicatie van de meicirculaire 2017 zijn daarnaast andere programma’s genoemd die de rekenbestanden in ODS-formaat kunnen lezen.

Rekenbestanden

 • Rekenmodel septembercirculaire 2018
 • Rekenmodel septembercirculaire in constante prijzen 2018
 • Individuele referentiewaarden EMU-saldo correctie 24 sept 2018
 • Taakmutatie 2018 sept 18
 • Taakmutatie 2019 sept 18
 • Taakmutatie 2020 sept 18
 • Taakmutatie 2021 sept 18
 • Taakmutatie 2022 sept 18
 • Taakmutatie 2023 sept 18
 • IU Beschermd wonen 2018-2023 en IUSD Wmo 2018
 • IU participatie 2018-2023
 • IU Voogdij18plus en IUSD Jeugd 2018
 • Wmo model 2017-2018
 • MO model 2017-2018
 • VO model 2017-2023
 • Berekening gegevens maatstaf FKG-medicijngebruik