Septembercirculaire Gemeentefonds 2019

De septembercirculaire 2019 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2019 en verder. Daarnaast bevat de circulaire informatie over andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

Septembercirculaire Gemeentefonds 2019 (PDF | 128 pagina's | 1,1 MB)

De bijgevoegde rekenbestanden geven inzicht in de uitkomsten per afzonderlijke gemeente en kunnen door gemeenten worden benut voor eigen berekeningen.

Zoals aangekondigd worden met ingang van de septembercirculaire 2017 de rekenbestanden conform de richtlijnen van de rijksoverheid alleen nog aangeboden in ODS-formaat (Open Document Spreadsheet). De rekenbestanden zijn geschikt voor gebruik vanaf Excel 2013. Bij de publicatie van de meicirculaire 2017 staat een lijst met andere programma’s die rekenbestanden in ODS-formaat kunnen lezen.

Rekenbestanden

 • Rekenmodel septembercirculaire 2019
 • Rekenmodel septembercirculaire in constante prijzen 2019
 • Taakmutatie 2019 sept 19
 • Taakmutatie 2020 sept 19
 • Taakmutatie 2021 sept 19
 • Taakmutatie 2022 sept 19
 • Taakmutatie 2023 sept 19
 • Taakmutatie 2024 sept 19
 • IU Beschermd wonen 2019-2024
 • IU participatie 2019-2024
 • IU Voogdij18plus
 • Wmo model 2018
 • MO model 2017-2019
 • VO model 2018-2024
 • Re-integratie klassiek 2019-2024
 • Mutatie decentralisatie-uitkering Kerkenvisies